oferta

Maszyny i urządzenia


Separatory magnetyczne
– nadtaśmowe
– bębnowe
– bramki magnetyczne

Separatory wiroprądowe

Separatory optyczne
– sortowanie kruszyw i minerałów
– sortowanie odpadów

  • wyszukiwanie specjalistycznych maszyn i urządzeń zgodnie z zamówieniami klientów
  • import maszyn i urządzeń z krajów EU i krajów byłego ZSRR
  • krótko- i długoterminowy wynajem maszyn i urządzeń:

Separator wiroprądowy ze wstępnym separatorem metali Fe:
– wydajność do 15 t/h
– rok produkcji 2018
– do frakcji sypkich – piasek, kruszywa, stłuczka szklana, etc.

Kontakt
Nawiązanie kontaktu pomaga
nam lepiej Cię zrozumieć
przejdź